Skip to content

Livslängd

livslangd-header

Den viktigaste faktorn när det gäller VA-rör är livslängden. Det är dyrt, både för plånbok och miljö, att gräva ned rör och dyrt att gräva upp för att reparera. Betong håller i hundratals år – det visste redan de gamla romarna.

Det är glädjande att över 100 kommuner har ett livslängdsmål på över 100 år för nya VA-ledningar. Tio kommuner har dessutom redan 150 år som mål. Att använda betongrör för självfallsledningar för avlopp och dagvatten bidrar till att nå detta mål.

Betong är ett byggmaterial som använts i tusentals år för att bygga allt från hus till broar och akvedukter. Flera konstruktioner från antiken står och används än idag, bland annat delar av Cloacae Maxima – den stora kloaken – ett av värdens första avloppssystem som byggdes i Rom runt år 180 före Kristus.

Betongrörens moderna historia tar sin början i mitten på artonhundratalet, när den ökande urbaniseringen och nya kunskaper om sjukdomars spridning ledde till att de växande storstäderna insåg behovet av att få undan smuts och avloppsvatten från gator och kanaler.

I Hamburg lades de första moderna betongrören 1840 och i New York 1842, och en del av de ursprungliga rören är fortfarande i drift. I Sverige finns det över hundra år gamla betongrör som fortfarande används, bland annat i Malmö.

Betongrör är med andra ord inte bara testade i laboratorier, utan i skarpa förhållanden världen över i hundratals år. Under normala förhållanden håller betongrör utan problem i 150 år i avloppssystemet. Läs mer om livslängd för betongrör i vår studie från Betonginstitutet.

Vid dagvattenavrinning håller betongen i hundratals år – uppemot tusen, enligt tester utförda i USA. Brittiska universitet anger en livslängd på 400 – 500 år och brittisk industri anger standardlivslängden till 355 år. Inte så konstigt kanske, vatten skadar ju inte betong.

Den stora kostnaden i varje VA-projekt är anläggningsarbete och transporter. Det kostar enorma summor att gräva upp en gata eller väg för att reparera de rör som en gång är nedgrävda. Därutöver tillkommer stora samhällskostnader i form av avstängningar och väntetid i köer samt alternativa körrutter för den trafik som behöver komma fram. En studie från Malmö gjord av VA Syd visar att den totala kostnaden för att laga ett rör var sex gånger större än själva reparationskostnaden när samhällskostnaderna räknades in. Varje samhällsplanerares mål är därför lång hållbarhet. Då spar man också miljön.