Skip to content

Betong
– det naturliga valet

Vad gör Betongrör?

Vad gör Betongrör?

Vårt mål

Vårt mål

Start
Start

Hållbarhet

Allt det vi gräver ned eller tillsätter marken
påverkar människor, djur och växtlighet.
Det påverkar vattnet vi dricker och luften
vi andas. När vi väljer betongrör väljer vi
ett av de bästa material som finns.

Start
Start

Användbarhet

Betong är världens mest använda
byggnadsmaterial. Branschen utvecklar
hela tiden produkterna efter kundernas
behov. Med betongrör får man hållbara
installationer med lång livslängd.

Start
Start

Livslängd

Den viktigaste faktorn när det gäller rör är
livslängden. Det är dyrt att gräva ned rör
och dyrt att gräva upp för att reparera
dem. Betong håller i hundratals år – det
visste redan de gamla romarna.

Start

Stöd för miljöarbete i hela kedjan

EPD (Environmental Product Declaration) eller miljövarudeklaration är ett informationssystem för att faktamässigt beskriva miljöegenskaper hos produkter och tjänster i ett livscykelperspektiv. I en EPD kartläggs produkternas och tjänsternas miljöegenskaper på ett standardiserat vis, genom de olika stegen, från vagga till grav.

Din guide till ett hållbart VA-system

Denna skrift presenterar tankar och principer för ett hälsosamt, effektivt och hållbart VA-nät med fokus på självfallsledningar, det vill säga spillvatten och dagvatten. Skriften riktar sig till politiker eller chefstjänsteman som ansvarar för VA- eller miljöfrågor.

Start

Nyheter

Start

De ideala dagvattenlösningarna

Funderat över vart allt regnvatten ska ta vägen? Vi är många som vant oss vid att bli blöta om skorna när regnet friskar i, men det är ett mindre bekymmer. På senare år har vi fått uppleva översvämningar av sällan skådat slag, som ödelägger inte bara källare utan delar av städer. När vädret blir mer extremt behövs nya tåliga lösningar som kan hantera vattenmängderna.