Skip to content

Betong
– det naturliga valet

Stöd för miljöarbete i hela kedjan

EPD (Environmental Product Declaration) eller miljövarudeklaration är ett informationssystem för att faktamässigt beskriva miljöegenskaper hos produkter och tjänster i ett livscykelperspektiv. I en EPD kartläggs produkternas och tjänsternas miljöegenskaper på ett standardiserat vis, genom de olika stegen, från vagga till grav.

Din guide till ett hållbart VA-system

Betongrörsgruppens projekteringspolicy för anläggning av VA-nät har fått stor uppmärksamhet. I policyn presenterar vi principer för ett hälsosamt, effektivt och hållbart VA-nät med inriktning på självfallsledningar för spillvatten och dagvatten. Policyn riktar sig till politiker och chefstjänstemän som ansvarar för VA- eller miljöfrågor.

De ideala dagvattenlösningarna

Funderat över vart allt regnvatten ska ta vägen? Vi är många som vant oss vid att bli blöta om skorna när regnet friskar i, men det är ett mindre bekymmer. På senare år har vi fått uppleva översvämningar av sällan skådat slag, som ödelägger inte bara källare utan delar av städer. När vädret blir mer extremt behövs nya tåliga lösningar som kan hantera vattenmängderna.